Wyszukiwarka regon

Możliwość komentowania Wyszukiwarka regon została wyłączona 1985

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

Data dodania: 2017-12-30 10:00:06 | Autor: ceidg-online | Odsłon: 400
Ocena: 4.20 Głosów: 400 Skala: 5 – 1
Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)
Co to jest KRS?

Od tego skrótu rozwinięciem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Rozkładając rozwinięcie na czynniki pierwsze „krajowa”, a zatem nasza – Polska, „rada” czyli organ w skład który wchodzą sędziowie sądów oraz „sądownictwa” co nie trzeba raczej tłumaczyć. Prościej mówiąc jest to nasz wybrany i konstytucyjny organ będący na straży niezależności i niezawisłości sądów, a także sędziów.
Kiedy powstała Krajowa Rada Sądownictwa?

Według naszej Polskiej historii KRS powstało w roku 1989, będącej wynikiem obrad Okrągłego Stołu (prowadzonych negocjacji przez przedstawicieli władz PRLu). Jako pierwszy prezydent W. Jaruzelski dokonał wręczenia nominacji pierwszym 79 sędziom. Należeli do nich sędziowie należący zarówno do sądów wojskowych, rejonowych oraz wojewódzkich. Następną zmianę związaną z KRSem wprowadzono w 2001, 2011 i 2017 roku.
Kto znajduje się w składzie KRS?

Założeniem Krajowej Rady Sądownictwa był udział i praca przedstawicieli wszystkich pionów władzy publicznej, do której należeli m.in. przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Według ar. 187 ust. 1 Konstytucji rada KRSu składa się z 25 członków, do której przynależą:

1) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
2) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
3) Minister Sprawiedliwości,
4) jedna osoba powołana przez Prezydenta,
5-19) wybrany 15-sto osobowy skład spośród:
sędziów Sądu Najwyższego (2),
sędziów sądów apelacyjnych (2),
sędziów sądów administracyjnych (2),
sędziów sądów okręgowych (8),
sędziów sądów wojskowych (1),
20-23) czterech członków wybranych przez Sejm,
24-25) dwóch członków wybranych przez Senat.

Budowa numeru REGON

Data dodania: 2018-01-14 09:00:06 | Autor: ceidg-online | Odsłon: 338
Ocena: 4.20 Głosów: 338 Skala: 5 – 1
Budowa numeru REGON

PORG, czyli Polski Rejestr Gospodarki Narodowej identyfikuje podmioty na podstawie numeru REGON. Poprzednio właśnie ten numer składał się z 7 cyfr, a obecnie został rozszerzony do 9 cyfr. Poprzednio wydane numery REGON zostały poprzedzone dwoma cyframi zero (00), tak aby uzyskać odpowiedni numer 9-cyfrowy.

Według rozporządzenia Dz.U.99.69.763 składający się z 9-cyfr numer REGON nie może mieć jawnego lub ukrytego charakteru znaczącego o cechach podmiotu. Warto tutaj także dodać, że pierwsze osiem cyfr stanowi liczbę porządkową. Ostatnia, dziewiąta cyfra w numerze jest cyfrą tzw. kontrolną.

Możemy się także spotkać z numerem REGON, który składa się nie z 9-więciu, a 14-nastu cyfr. Taki numer składa się z trzech części: 1 – pierwszych dziewięć cyfr to identyfikacja numeru REGON osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, 2 – kolejne cztery cyfry są przypisane do jednostki lokalnej, 3 – ostatnia, czternasta cyfra w numerze stanowi cyfrę kontrolną. Co ważne raz nadany numer REGON nawet w momencie likwidacji podmiotu nie jest ponownie nadawany innemu podmiotowi.

Jak sprawdzić poprawność numeru REGON

W celu zweryfikowania poprawności numeru REGON, przy numerze składającym się z 9-więciu cyfr należy pomnożyć kolejno cyfry przez wagi wynoszące 8 9 2 3 4 5 6 7 oraz wszystko zsumować. W kolejnym etapie otrzymaną sumę dzielimy przez modulo 11.

Przykładowo dla numeru REGON: 732065834

8*7 + 9*3 + 2*2 + 3*0 + 4*6 + 5*5 + 6*8 + 7*3 = 56 + 27 + 4 + 0 + 24 + 25 + 48 + 21 = 205

205 mod 11 = 4

Ostatnia cyfra to 7 zatem numer jest poprawny.

W przypadku numeru składającego się z 14-cyfr wagi przyjmujemy następujące: 2 4 8 5 0 9 7 3 6 1 2 4 8. Jeśli nie masz czasu na mnożenie i sprawdzanie poprawności numerów możesz skorzystać z wyszukiwarki numerów REGON i potwierdzić wiarygodność podmiotu gospodarczego.

Zobacz także nasze pozostałe wpisy:

admin

View all contributions by admin

Similar articles