Fundusze małych i średnich spółek zarobiły najwięcej. Polskie akcje mają najlepsze wyniki

Możliwość komentowania Fundusze małych i średnich spółek zarobiły najwięcej. Polskie akcje mają najlepsze wyniki została wyłączona 11

Fundusze małych i średnich spółek zarobiły najwięcej. Polskie akcje mają najlepsze wyniki

W zestawieniu trzech kwartałów tego roku najlepiej wygląda sytuacja polskich fundusze akcyjnych małych i średnich spółek. Dotychczas zarobiły one prawie 26 procent. Natomiast najgorzej w międzynarodowym rankingu wypadają fundusze akcji tureckich które tracą średnio 14 procent.
Wzrost na polskim rynku

Według danych z ubiegłego miesiąca 90 procent spośród ponad 400 wybranych funduszy inwestycyjnych przyniosło zyski. Okazuje się, że inwestorzy szczególnie upodobali sobie rynki wschodzące. Dużą część strat pochodzących z drugiego oraz z początku trzeciego kwartału br. odzyskały fundusze tureckich akcji. W zeszłym miesiącu zanotowały przeciętny wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 8,2 procent. Natomiast niegdysiejsze zyski osiągane na tureckich akcjach to obecnie tylko wspomnienie.

Obserwując wyniki z tego roku fundusze akcji tureckich notując 14 procentową stratę i są obecnie najsłabszą kategorią. Natomiast w odmiennej sytuacji są posiadacze akcji polskich funduszy małych i średnich spółek.

Obecnie jest trzeci miesiąc z rzędu w którym uzyskują średni zysk5,4 procent, zaś sumujące pełne trzy kwartały to już 25,7 procent. Czyni je to, przynajmniej do tej chwili, funduszową inwestycją roku.
Polska rynkiem wschodzącym

Warto wspomnieć, że pomimo tego, że polska gospodarka zalicza się do grupy rynków wschodzących to w tym roku zachowuje się lepiej porównując do innych rynków z tego grona. Świadczą o tym, przede wszystkim dodatnie wyniki akcji funduszy polskich spółek. Pomimo że w zeszłym miesiącu odnotowały drugi wynik spośród wszystkich kategorii funduszy czyli średnio 5,5 procent na plusie i znalazły się zaraz po funduszach akcji tureckich, to ich roczny wynosi zaledwie 0,8 procent na plusie. Natomiast inne fundusze globalnych rynków wschodzących odnotowują jeszcze słabszy wynik czyli przeciętnie minus 3,6 procent.

Zobacz także nasze pozostałe wpisy:

admin

View all contributions by admin

Similar articles