Czy korzystnie jest inwestować w korporacje? Obligacje gigantów na giełdzie

Możliwość komentowania Czy korzystnie jest inwestować w korporacje? Obligacje gigantów na giełdzie została wyłączona 31

Czy korzystnie jest inwestować w korporacje? Obligacje gigantów na giełdzie

Giełda Catalyst – papierów nieskarbowych, powstała cztery lata temu. Doskonale wpasowała się w krajobraz tuż po kryzysie finansowym. Padł strach który przepędził większość inwestorów z rynków akcji, natomiast dochodowość obligacji skarbowych znacznie spadła.
Catalyst a obligacje

Warszawska giełda Catalyst jest to przede wszystkim rynek obligacjach nieskarbowych a w większości obligacji korporacyjnych. Te ostatnie istnieją na rynkach od ponad 200 lat jako idealny sposób finansowania przedsiębiorstw. Jest to korzystniejszy sposób na zysk niż popularne lokaty bankowe. Zamiast zanosić pieniądze do banku, który pożycza jej innym podmiotom i tak generuje zysk, można zrobić to samemu. Kupując obligacje korporacyjną omija się kosztownego pośrednia i samemu udziela się kredytu firmie. Ona dostaje niższy kredyt niż w banku, kupujący ma większy zysk niż lokata.
Ile zarobi się z obligacji korporacyjnych?

Oczywiście zakup pojedynczej obligacji jest bardziej ryzykowny niż lokaty bankowe. Wiąże się to z niską dywersyfikacją portfela. Banki udzielają kredytu różnym podmiotom i dzięki temu ryzyko zerowego oprocentowania lokaty jest znikome. Natomiast kupując jedną obligację jest ryzyko niewypłacalności danego podmiotu. Jednakże na rynku Catalyst jest już 136 emitentów więc można swobodnie dywersyfikować swój portfel. Pomimo tego, że ryzyko jest większe to obligacje korporacyjne wypracowują zyski na poziomie 10 procent w skali roku, czyli jest to około 6-7 procent powyżej inflacji.
Ryzyko wykalkulowane

Wiadomo, że obligacje korporacyjne są mniej płynne niż obligacji skarbowych, dlatego też trudniej jest wycofać się z nich przed czasem. Ponadto istnieje niewielkie ryzyko niewypłacalności Praktyka pokazuje, że około połowę udaje się odzyskać. Dlatego też sytuacja gdzie przez dziesięć lat kilku emitentów z portfela bankrutuje, nie jest tragiczna. Jeśli jest dobrze zdywersyfikowany portfel to płatności odsetkowe od pozostałych spółek z nawiązką wynagrodzą stratę.

admin

View all contributions by admin

Similar articles