Wyszukiwarka REGON


Co to jest REGON?

Szukając firmy po numerze REGON warto wiedzieć co to jest dokładnie za skrót. Skrót pochodzi od Rejestru Gospodarki Narodowej, który jest prowadzony przez Prezesa GUSu (Główny Urząd Statystyczny). Pod tym numerem kryje się dziewięć cyfr odpowiadających numerowi podmiotu gospodarki narodowej, znajdującemy się w tym rejesrze. Rzecz wiadoma, ale warta dodania baza REGON jest na bieżąco aktualizowana i zawiera zbiór informacji prowadzonych w systemie informatycznym.

Kto podlega wpisowi do rejestru REGON?

Wpis do rejestru muszą wykonać takie podmioty jak:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne,
  • osoby fizyczne, które prowadzą działalność,
  • osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne,
  • jednostki lokalne.