Wyszukiwarka NIP


Co to jest NIP?

Rozszerzeniem skrótu NIP jest "Numer identyfikacji podatkowej". To kod, który składa się z dziesięciu cyfer. Jego zadaniem jest identyfikacja podatników w naszym kraju - Polsce. Numer NIP został wprowadzony poprzez ustawię w końcówce XX wieku, a dokładniej w październiku 1995 roku. Naczelnik urzędu skarbowego ma możliwość nadawania każdemu podatnikowi numeru identyfikacji podatkowej. W 2011 roku wprowadzono drobną zmianę, a mianowicie osoba fizyczna, ktora nie prowadzi działalności gospodarczej może używać numeru PESEL jako swojego indywidualnego identyfikatora podatkowego.

Komu przedstawiać NIP?

Według wprowadzonej ustawy (Dz.U. 2017 poz. 869) ogłoszonej w dniu 2017-04-28 i wydanej przez Marszałka Sejmu podatnik ma obowiązek podania numeru NIP na dokumentach, które dotyczą zobowiązań podatkowych. Ponadto numer powinien się także pojawić na należnościachniepodatkownychm, które są pobierane przez organy podatkowe i celne. Reasumując, podatnicy zobowiązani są podać numer NIP m.in.:

 • przedstawicielom NIK (Najwyższa Izba Kontroli)
 • organom administracji (rządowej i samorządowej)
 • organom kontroli skarbowej
 • bankom
 • płatnikom

Kod Urzędu Skarbowego w NIP

Prefiks, czyli trzy pierwsze cyfry znajdujące się w numerze NIP są powiązane z Urzędem Skarobym, który to właśnie nadał ten numer. Są to te cyfry: NIP 123-456-32-18

Przykładowe kody Urzędów Skarobowych

KodUrząd Skarbowy
107Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
261Urząd Skarbowy w Kraków-Śródmieście
554Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
363Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań
169Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
435Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
324Urząd Skarbowy w Olsztynie
475Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Najnowsze firmy

PIZZERIA ABAKUS G GALICA A BEDNARZ SPÓŁKA JAWNA

 • NIP 881-14-92-024
 • REGON 363232947

PIZZERIA 18

 • NIP 882-11-89-439
 • REGON 891138352

PIZZERIA 13 KATARZYNA PIĄTEK

 • NIP 887-16-98-404
 • REGON 20578479

PIZZERIA

 • NIP 611-13-22-394
 • REGON 231137668

PIZZERIA

 • NIP 883-12-63-031
 • REGON 890380111

PIZZERIA

 • NIP 883-12-18-527
 • REGON 891491278

PIZZERIA

 • NIP 887-10-66-101
 • REGON 891012303

PIZZASSO JOANNA MALINOWSKA

 • NIP 897-16-27-119
 • REGON 21498021