Klasy PRSI – skladek emerytalno rentowych w Republice Irlandii

Możliwość komentowania Klasy PRSI – skladek emerytalno rentowych w Republice Irlandii została wyłączona 2

Klasy PRSI – skladek emerytalno rentowych w Republice Irlandii.

Dobry wieczór Państwu,

dzisiaj będzie o temacie którym już poruszałem tu. Chciałbym nieco rozszerzyć wcześniejszy wpis wyjaśniając czym są klasy składek PRSI oraz jakie to ma znaczenie dla pracowników.

Każdy pracownik zostaje zakwalifikowani do odpowiedniej grupy składkowej. To do jakiej grupy należymy może zależeć od różnych czynników. Między innymi: nasz wiek, pracodawca – publiczny czy to prywatny, samozatrudnienia, wysokość zarobków itd.

Klasa A

Podstawową klasa do której należy większość osób pracujących to klasa A. Są to osoby które zatrudnione są w przemyśle, w serwisie komercyjnym (sklepy) czy w innych szeroko rozumianych usługach. Osoba zalicza się do tej klasy jeśli jej zarobki przekraczają 38.00 euro tygodniowo. Klasa ta jest niesłychanie ważne ponieważ bardzo dużo świadczeń socjalnych jest dla pracowników właśnie opłacających składki PRSI klasy A. Klasa ta dzieli się jeszcze na A0 (jeśli zarabiamy pomiędzy 38 a 352 euro tygodniowo) oraz A1 (powyżej 500 euro tygodniowo) oraz inne.

Klasa J

Są to osoby pracujące w przemyśle, sektorze komercyjnym szeroko rozumianych usługach którzy są zatrudnieni na zasadzie kontraktu którzy otrzymują wynagrodzenie mniej niż 38 euro miesięcznie. Także osoby które są powyżej 66 roku życia, osoby które są uczestnikami kursów z urzędu pracy FAS, a także osoby które posiadają druga prace (pod pewnymi warunkami). Klasa ta gwarantuje niewiele świadczeń socjalnych.

Klasa B

Klasa B to osoby które są które pracują w placówkach państwowych tzw. korpus cywilny, także akredytowani doktorzy dentyści, Policja (garda). Klasa ta obejmuje kilka świadczeń socjalnych.

Klasa C

Klasa C to osoby które służą w siłach zbrojnych Republiki Irlandzkiej. Klasa ta obejmuje kilka świadczeń socjalnych.

Klasa D/H

Klasa D i H to osoby które są ujęte w klasie B i C ale zatrudnione po 6 kwietnia 1995 roku, klasa to obejmuje również kilka świadczeń społecznych.

Klasa S

Klasa S to jednoosobowe przedsiębiorstwa gospodarcze tzw. samo zatrudnienie.

Klasa P

Klasa P to osoby które zajmują się rybołówstwem, bardzo rzadka klasa która bardziej przypomina charakter położenia Irlandii niż jej rzeczywiste znaczenie.

Według mojego zdania z punktu widzenia Polonii w Irlandii najczęstsze są klasy A i S czyli pracownicy w opraciu o kontrakt o prace a także osoby samozatrudnieni lub też przedsiębiorcy prowadzący dzialalność gospodarczą. W Przypadku klasy S osoba płacąca takie składki PRSA nabywa takie świadczenia społeczne jak:

Widow’s or Widower’s (Contributory) Pension
Guardian’s Payment (Contributory)
State Pension (Contributory)
Maternity Benefit
Adoptive Benefit
Bereavement Grant

Klasa A zawiera w sobie wszystkie świadczenia socjalne :

Jobseeker’s Benefit
Illness Benefit
Health and Safety Benefit
Maternity Benefit
Adoptive Benefit
Invalidity Pension
Widow’s or Widower’s (Contributory) Pension
Guardian’s Payment (Contributory)
State Pension (Transition)
State Pension (Contributory)
Bereavement Grant
Treatment Benefit
Occupational Injuries Benefits
Carer’s Benefit

Jeśli z jakiegoś powodu jesteśmy w złej klasie PRSI możemy ubiegać sie o refundacje nadpłaconych składek lub dopłate skłądek zwaracając sie do lokalnego ośrodka pomocy społecznej,

Pozdrawiam serdecznie

Klasy PRSI – skladek emerytalno rentowych w Republice Irlandii
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles