Analiza

Możliwość komentowania Analiza została wyłączona 7

Analiza nierównomiernego rozwoju gospodarczego i politycznego państw w okresie imperializmu służyła w teorii leninowskiej do sformułowania niezmiernie istotnego wniosku dla ruchu robotniczego ? możliwości zwycięstwa rewolucji socjalistycznej początkowo w jednym, oddzielnie wziętym kraju. Była to nowa teza w stosunku do dotychczasowego ujęcia tego problemu w teorii marksizmu, które zakładało, iż rewolucja socjalistyczna dokona się równocześnie w głównych krajach kapitalistycznych. Sformułowanie nowego w tej sprawie wniosku umożliwiła właśnie analiza zjawiska nierównomiernego rozwoju w okresie imperializmu, możliwość powstania w łańcuchu państw imperialistycznych słabego ogniwa, którego przerwanie w wyniku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej zapoczątkowuje historyczny proces stopniowego zastępowania kapitalizmu przez socjalizm. Z analizy zjawiska nierównomiernego rozwoju w okresie imperializmu Lenin wyprowadzał także inny wniosek dotyczący stosunków między państwami imperialistycznymi: o nieuchronności wojen między nimi. ?Wojna nie jest sprzeczna z podstawami własności prywatnej, lecz wynika z bezpośredniego i nieuniknionego rozwoju tych podstaw. W ustroju kapitalistycznym niemożliwe jest równomierne tempo rozwoju ekonomicznego poszczególnych działów gospodarki i poszczególnych państw. W ustroju kapitalistycznym nie ma innych sposobów przywrócenia, co pewien czas, zakłócanej równowagi jak kryzysy w przemyśle, wojny w polityce”.

Analiza
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles