Budowa numeru REGON

Data dodania: 2018-01-14 09:00:06 | Autor: ceidg-online | Odsłon: 311

Budowa numeru REGON

PORG, czyli Polski Rejestr Gospodarki Narodowej identyfikuje podmioty na podstawie numeru REGON. Poprzednio właśnie ten numer składał się z 7 cyfr, a obecnie został rozszerzony do 9 cyfr. Poprzednio wydane numery REGON zostały poprzedzone dwoma cyframi zero (00), tak aby uzyskać odpowiedni numer 9-cyfrowy.


Według rozporządzenia Dz.U.99.69.763 składający się z 9-cyfr numer REGON nie może mieć jawnego lub ukrytego charakteru znaczącego o cechach podmiotu. Warto tutaj także dodać, że pierwsze osiem cyfr stanowi liczbę porządkową. Ostatnia, dziewiąta cyfra w numerze jest cyfrą tzw. kontrolną.


Możemy się także spotkać z numerem REGON, który składa się nie z 9-więciu, a 14-nastu cyfr. Taki numer składa się z trzech części: 1 - pierwszych dziewięć cyfr to identyfikacja numeru REGON osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, 2 - kolejne cztery cyfry są przypisane do jednostki lokalnej, 3 - ostatnia, czternasta cyfra w numerze stanowi cyfrę kontrolną. Co ważne raz nadany numer REGON nawet w momencie likwidacji podmiotu nie jest ponownie nadawany innemu podmiotowi.


Jak sprawdzić poprawność numeru REGON

W celu zweryfikowania poprawności numeru REGON, przy numerze składającym się z 9-więciu cyfr należy pomnożyć kolejno cyfry przez wagi wynoszące 8 9 2 3 4 5 6 7 oraz wszystko zsumować. W kolejnym etapie otrzymaną sumę dzielimy przez modulo 11.

Przykładowo dla numeru REGON: 732065834

8*7 + 9*3 + 2*2 + 3*0 + 4*6 + 5*5 + 6*8 + 7*3 = 56 + 27 + 4 + 0 + 24 + 25 + 48 + 21 = 205


205 mod 11 = 4


Ostatnia cyfra to 7 zatem numer jest poprawny.

W przypadku numeru składającego się z 14-cyfr wagi przyjmujemy następujące: 2 4 8 5 0 9 7 3 6 1 2 4 8. Jeśli nie masz czasu na mnożenie i sprawdzanie poprawności numerów możesz skorzystać z wyszukiwarki numerów REGON i potwierdzić wiarygodność podmiotu gospodarczego.