Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

Data dodania: 2017-12-30 10:00:06 | Autor: ceidg-online | Odsłon: 376

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

Co to jest KRS?

Od tego skrótu rozwinięciem jest Krajowa Rada Sądownictwa. Rozkładając rozwinięcie na czynniki pierwsze "krajowa", a zatem nasza - Polska, "rada" czyli organ w skład który wchodzą sędziowie sądów oraz "sądownictwa" co nie trzeba raczej tłumaczyć. Prościej mówiąc jest to nasz wybrany i konstytucyjny organ będący na straży niezależności i niezawisłości sądów, a także sędziów.

Kiedy powstała Krajowa Rada Sądownictwa?

Według naszej Polskiej historii KRS powstało w roku 1989, będącej wynikiem obrad Okrągłego Stołu (prowadzonych negocjacji przez przedstawicieli władz PRLu). Jako pierwszy prezydent W. Jaruzelski dokonał wręczenia nominacji pierwszym 79 sędziom. Należeli do nich sędziowie należący zarówno do sądów wojskowych, rejonowych oraz wojewódzkich. Następną zmianę związaną z KRSem wprowadzono w 2001, 2011 i 2017 roku.

Kto znajduje się w składzie KRS?

Założeniem Krajowej Rady Sądownictwa był udział i praca przedstawicieli wszystkich pionów władzy publicznej, do której należeli m.in. przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej. Według ar. 187 ust. 1 Konstytucji rada KRSu składa się z 25 członków, do której przynależą:

 • 1) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
 • 2) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • 3) Minister Sprawiedliwości,
 • 4) jedna osoba powołana przez Prezydenta,
 • 5-19) wybrany 15-sto osobowy skład spośród:
  • sędziów Sądu Najwyższego (2),
  • sędziów sądów apelacyjnych (2),
  • sędziów sądów administracyjnych (2),
  • sędziów sądów okręgowych (8),
  • sędziów sądów wojskowych (1),
 • 20-23) czterech członków wybranych przez Sejm,
 • 24-25) dwóch członków wybranych przez Senat.